The History of Fast Food ประวัติศาสตร์อาหารจานด่วน ตอนที่ 1

The History of Fast Food ประวัติศาสตร์อาหารจานด่วน ตอนที่ 1

อาหารจานด่วนไปกันได้ดีกับชีวิตเมืองซึ่งผู้คนขาดแคลนพื้นที่หรือเวลาในการปรุงอาหารกินเอง และในเมื่อชาวโรมันได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้กําเนิดเมือง ก็มีความเป็นไปได้มากว่าพวกเขาอาจคิดเรื่องอาหารจานด่วนเป็นกลุ่มแรก ตามเมืองต่างๆในอาณาจักรโรมัน คนจนส่วนใหญ่แออัดอยู่ในอินซูลาย (insulae เป็นภาษาละตินแปลว่า “เกาะต่างๆ”) ซึ่งเป็นอาคารที่พักหลายชั้นสร้างจากวัสดุราคาถูก เรื่องนี้ยังพิสูจน์ด้วยว่าที่พักตามอาคารสูงไม่ใช่แนวคิดใหม่ Continue reading The History of Fast Food ประวัติศาสตร์อาหารจานด่วน ตอนที่ 1

Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 4

Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 4

หลังจากเดินทางรอนแรมศึกษาเป็นเวลา 5 ปี ชาร์ลส ดาร์วิน และเรือหลวงบีเกิลก็กลับถึงอังกฤษ เขาจึงกลับไปเก็บรวบรวมตัวอย่างต่างๆที่ส่งมาแล้วบันทึกสถานที่ค้นพบกับรายละเอียดของสิ่งของทุกชิ้นลงในสมุด บันทึกแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อนําไปทําการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกต่อไป จากนั้น ดาร์วิน จึงเขียนบทความต่างๆในสิ่งที่ค้นพบระหว่างการเดินทาง 5 ปีนี้ ออกเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการไปบรรยายความรู้ใหม่ๆที่ค้นพบตามที่ประชุมสัมมนาต่างๆ แต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังไม่กล้านําการศึกษาเรื่องการก่อกําเนิดของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและธรรมชาติเป็นผู้คัดสรรออก มาเผยแพร่อย่างตรงไปตรงมาเนื่องจากเกรงว่าสังคมยังไม่พร้อมจะยอมรับ Continue reading Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 4

Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 3

Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 3

การเดินทางครั้งที่ 2 ของเรือบีเกิลครั้งนั้น จากที่ตั้งกําหนดการณ์เอาไว้เดิม 3 ปี ในที่สุดก็เลื่อนออกไปอีกเป็นเวลานานถึง 5 ปี โดยเริ่มต้นออกจากอังกฤษในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1831 และกลับอังกฤษอีกครั้งในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1836 แต่การเดินทางสํารวจโลกครั้งนี้ของดาร์วินไม่เพียงแต่เปลี่ยนโชคชะตาของเขาให้กลายเป็นนักชีววิทยาผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้น ยังทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อความเชื่อในเรื่องของจุดกําเนิดและการวิวัฒนาการของสรรพชีวิตทั้งมวลที่เคยเชื่อกันมาแต่เก่าก่อนอีกด้วย Continue reading Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 3

Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 2

ชาร์ลส์ ดาร์วิน มีชื่อเต็มๆคือ ชาร์ลส โรเบิร์ต ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) เกิดในปี ค.ศ. 1809 ที่ชรอปไชร์ (Shropshire) ประเทศอังกฤษ บิดามีอาชีพเป็นแพทย์ และยังเป็นนายทุนเงินกู้

ชาร์ลส์ ดาร์วิน มีชื่อเต็มๆคือ ชาร์ลส โรเบิร์ต ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) เกิดในปี ค.ศ. 1809 ที่ชรอปไชร์ (Shropshire) ประเทศอังกฤษ บิดามีอาชีพเป็นแพทย์ และยังเป็นนายทุนเงินกู้อีกด้วย ครอบครัวของเขาจึงมีฐานะมั่งคั่ง และด้วยการที่บิดาเป็นนายแพทย์นี้เอง จึงคาดหวังให้ ดาร์วินเดินในสายทางเดียวกัน เพราะมีความเชื่อว่าอาชีพแพทย์นี้เป็นอาชีพที่นําทั้งเกียรติและความมั่งคั่งมาให้แก่วงศ์ตระกูล แต่ ดาร์วิน กลับไม่ชอบในอาชีพของบิดาเลย เขาไม่ต้องการจะเป็นแพทย์ โดยสนใจจะเป็นนักพฤกษศาสตร์และนักกีฏวิทยามากกว่า Continue reading Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 2

Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 1

Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 1

ในคัมภีร์ไบเบิล (Bible) ของชาวคริสต์กล่าวว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้ขึ้นภายใน 7 วัน และมนุษย์ทุกวันนี้ก็สืบเผ่าพันธุ์มาจาก อดัม (Adam) กับ อีฟ (Eve) ที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นรวมถึงสัตว์และพืชพรรณต่างๆ สรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนแต่พระเจ้าเป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้นมาทั้งสิ้น ซึ่งชาว คริสต์ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าและมีอยู่เป็นจํานวนมากมายทั่วโลกก็ถูกสอนให้เชื่อเช่นนั้นมาโดยตลอดนับแต่โบราณ จะเป็นอย่างไรถ้าหากความเชื่อและความศรัทธาซึ่งมีมาหลายพันปีต้องถูกสั่นคลอนด้วยผลของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในโลกยุคปัจจุบันที่ทําให้ได้ความรู้ใหม่ๆซึ่งสามารถให้คําตอบอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือกว่าและน่าจะเป็นจริงได้มากกว่าคําสอนในคัมภีร์ ซึ่งเคยถูกบ่มเพาะให้เชื่ออย่างไม่ให้มีข้อโต้แย้งเหล่านั้น Continue reading Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 1

กาลิเลโอ (Galileo) นักวิทยาศาสตร์ผู้ท้าทายความเชื่อทางศาสนา ตอนที่ 4

กาลิเลโอ (Galileo) นักวิทยาศาสตร์ผู้ท้าทายความเชื่อทางศาสนา ตอนที่ 4

พอถึงปี ค.ศ. 1623 เมื่อพระสันตะปาปาเออร์บาน ที่ 8 ได้ขึ้นดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาองค์ใหม่แล้ว กาลิเลโอ จึงได้ตัดสินใจนําผลงาน ธิ แอสเซเยอร์ ออกมาพิมพ์เผยแพร่ในปลายปีนั้น โดยคาดหวังว่าอิทธิพลของพระสันตะปาปาองค์ใหม่นี้คงจะสามารถสยบฝ่ายที่พยายามบิดเบือนความจริงในเรื่องนี้ลงได้ แต่การคาดการณ์ในเรื่องนี้ของ กาลิเลโอ ผิดไปถนัด

Continue reading กาลิเลโอ (Galileo) นักวิทยาศาสตร์ผู้ท้าทายความเชื่อทางศาสนา ตอนที่ 4

กาลิเลโอ (Galileo) นักวิทยาศาสตร์ผู้ท้าทายความเชื่อทางศาสนา ตอนที่ 3

กาลิเลโอ (Galileo) นักวิทยาศาสตร์ผู้ท้าทายความเชื่อทางศาสนา ตอนที่ 3

การค้นพบทางดาราศาสตร์ครั้งสําคัญของ กาลิเลโอ อีกอย่างหนึ่งก็คือการเฝ้าสังเกตวงโคจรของดาวศุกร์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ เพื่อจะใช้เป็นบทพิสูจน์และยืนยันความถูกต้องในทฤษฎีของ นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส ว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอย่างเช่นที่เคยเชื่อกันมาแต่ยุคโบราณ ตามที่ อริสโตเติล กล่าวซึ่ง กาลิเลโอ ก็เชื่อเช่นเดียวกับ โคเปอร์นิคัส จึงได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ โคเปอร์นิคัส เสนอและสามารถค้นพบว่าดาวเคราะห์ต่างๆรวมทั้งโลกด้วย โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ Continue reading กาลิเลโอ (Galileo) นักวิทยาศาสตร์ผู้ท้าทายความเชื่อทางศาสนา ตอนที่ 3

กาลิเลโอ (Galileo) นักวิทยาศาสตร์ผู้ท้าทายความเชื่อทางศาสนา ตอนที่ 2

กาลิเลโอ (Galileo) นักวิทยาศาสตร์ผู้ท้าทายความเชื่อทางศาสนา ตอนที่ 2

ประวัติของ กาลิเลโอ นั้นน่าสนใจอย่างมาก เขาเกิดในปี ค.ศ. 1564 ที่เมืองปิซา (Pisa) แคว้นทัสคานี (Tuscany) ประเทศอิตาลี เป็นลูกคนโตในจํานวนพี่น้อง 6 คน บิดาเป็นนักวิชาการด้านดนตรีและเป็นนักเล่นพิณมีชื่อเสียง พออายุ 8 ขวบครอบครัวก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) กาลิเลโอ ได้รับการศึกษาขั้นต้นในอาราม มีความตั้งใจแต่แรกว่าจะเรียนให้จบแล้วออกมาบวชเป็นพระ แต่ต่อมากลับเปลี่ยนความตั้งใจหันไปเรียนวิชาแพทย์แทน เพราะบิดาต้องการให้บุตรชายคนโตเป็นผู้สร้างเกียรติแก่วงศ์ตระกูล กาลิเลโอ จึงเข้าเรียนวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยปิซา (University of Pisa) แต่ก็ไม่สามารถเรียนจบได้แต่อย่างใด เพราะเพียงไม่นานหลังเข้ามหาวิทยาลัย เขาก็กลับสนใจวิชาคณิตศาสตร์ จึงเปลี่ยนเส้นทางไปเรียนคณิตศาสตร์จนจบในปี ค.ศ. 1589 Continue reading กาลิเลโอ (Galileo) นักวิทยาศาสตร์ผู้ท้าทายความเชื่อทางศาสนา ตอนที่ 2

กาลิเลโอ (Galileo) นักวิทยาศาสตร์ผู้ท้าทายความเชื่อทางศาสนา ตอนที่ 1

กาลิเลโอ (Galileo) นักวิทยาศาสตร์ผู้ท้าทายความเชื่อทางศาสนา ตอนที่ 1

วิทยาการสมัยใหม่ที่รายล้อมเราอยู่ในชีวิตประจําวันล้วนแต่มาจากพื้นฐานความรู้ด้านฟิสิกส์ทั้งสิ้น ฟิสิกส์ (Physics) เป็นแขนงวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสสาร พลังงาน และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เพื่อค้นหาคําตอบในการก่อกําเนิด คงอยู่ เปลี่ยนแปลง และดับสูญของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งในโลกนี้และจักรวาล การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์คนแล้วคนเล่าทําให้เราสามารถนําความรู้มาพัฒนาใช้จนเกิดเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆขึ้นมากมาย Continue reading กาลิเลโอ (Galileo) นักวิทยาศาสตร์ผู้ท้าทายความเชื่อทางศาสนา ตอนที่ 1

ปรากฎการณ์ Big Bang การระเบิดครั้งใหญ่อันถือเป็นจุดกําเนิดของเอกภพ ตอนที่ 3

ปรากฎการณ์ Big Bang การระเบิดครั้งใหญ่อันถือเป็นจุดกําเนิดของเอกภพ ตอนที่ 3

จากการค้นพบว่ายังมีกาแล็กซีอื่นๆอีกในเอกภพนี้ ต่อมาฮับเบิลยังได้ค้นพบด้วยว่ากาแล็กซีต่างๆกําลังถอยห่างออกจากกันไปเรื่อยๆ โดยฮับเบิลได้ร่วมกับ มิลตัน ฮิวเมสัน (Milton Humason) นักดาราศาสตร์แห่งหอดูดาวเมาต์ วิลสัน อีกผู้หนึ่ง ได้ร่วมกันตั้งทฤษฎีอวกาศขยายตัว (Space Expansion) ขึ้นในปี ค.ศ. 1929 โดยทั้งสองคอยเฝ้าสังเกตการเคลื่อนตัวของกาแล็กซีที่เคลื่อนตัวห่างออกไปเรื่อยๆโดยอาศัยทฤษฎีเรดชิฟต์ (Redshift) หรือทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแสงจากการแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ไปในทางแสงสีแดงโดยได้เฝ้าสังเกตการเคลื่อนที่ ของแสงสีแดงในกาแล็กซีต่างๆที่ค้นพบในเวลานั้น เพื่อนํามาคํานวณหาระยะทางจนทําให้พบว่า กาแล็กซีเหล่านั้นกําลังเคลื่อนที่ไกลออกจากกันไปเรื่อยๆ Continue reading ปรากฎการณ์ Big Bang การระเบิดครั้งใหญ่อันถือเป็นจุดกําเนิดของเอกภพ ตอนที่ 3