Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 4

Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 4

หลังจากเดินทางรอนแรมศึกษาเป็นเวลา 5 ปี ชาร์ลส ดาร์วิน และเรือหลวงบีเกิลก็กลับถึงอังกฤษ เขาจึงกลับไปเก็บรวบรวมตัวอย่างต่างๆที่ส่งมาแล้วบันทึกสถานที่ค้นพบกับรายละเอียดของสิ่งของทุกชิ้นลงในสมุด บันทึกแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อนําไปทําการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกต่อไป จากนั้น ดาร์วิน จึงเขียนบทความต่างๆในสิ่งที่ค้นพบระหว่างการเดินทาง 5 ปีนี้ ออกเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการไปบรรยายความรู้ใหม่ๆที่ค้นพบตามที่ประชุมสัมมนาต่างๆ แต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังไม่กล้านําการศึกษาเรื่องการก่อกําเนิดของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและธรรมชาติเป็นผู้คัดสรรออก มาเผยแพร่อย่างตรงไปตรงมาเนื่องจากเกรงว่าสังคมยังไม่พร้อมจะยอมรับ Continue reading Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 4

Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 3

Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 3

การเดินทางครั้งที่ 2 ของเรือบีเกิลครั้งนั้น จากที่ตั้งกําหนดการณ์เอาไว้เดิม 3 ปี ในที่สุดก็เลื่อนออกไปอีกเป็นเวลานานถึง 5 ปี โดยเริ่มต้นออกจากอังกฤษในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1831 และกลับอังกฤษอีกครั้งในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1836 แต่การเดินทางสํารวจโลกครั้งนี้ของดาร์วินไม่เพียงแต่เปลี่ยนโชคชะตาของเขาให้กลายเป็นนักชีววิทยาผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้น ยังทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อความเชื่อในเรื่องของจุดกําเนิดและการวิวัฒนาการของสรรพชีวิตทั้งมวลที่เคยเชื่อกันมาแต่เก่าก่อนอีกด้วย Continue reading Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 3

Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 2

ชาร์ลส์ ดาร์วิน มีชื่อเต็มๆคือ ชาร์ลส โรเบิร์ต ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) เกิดในปี ค.ศ. 1809 ที่ชรอปไชร์ (Shropshire) ประเทศอังกฤษ บิดามีอาชีพเป็นแพทย์ และยังเป็นนายทุนเงินกู้

ชาร์ลส์ ดาร์วิน มีชื่อเต็มๆคือ ชาร์ลส โรเบิร์ต ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) เกิดในปี ค.ศ. 1809 ที่ชรอปไชร์ (Shropshire) ประเทศอังกฤษ บิดามีอาชีพเป็นแพทย์ และยังเป็นนายทุนเงินกู้อีกด้วย ครอบครัวของเขาจึงมีฐานะมั่งคั่ง และด้วยการที่บิดาเป็นนายแพทย์นี้เอง จึงคาดหวังให้ ดาร์วินเดินในสายทางเดียวกัน เพราะมีความเชื่อว่าอาชีพแพทย์นี้เป็นอาชีพที่นําทั้งเกียรติและความมั่งคั่งมาให้แก่วงศ์ตระกูล แต่ ดาร์วิน กลับไม่ชอบในอาชีพของบิดาเลย เขาไม่ต้องการจะเป็นแพทย์ โดยสนใจจะเป็นนักพฤกษศาสตร์และนักกีฏวิทยามากกว่า Continue reading Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 2

Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 1

Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 1

ในคัมภีร์ไบเบิล (Bible) ของชาวคริสต์กล่าวว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้ขึ้นภายใน 7 วัน และมนุษย์ทุกวันนี้ก็สืบเผ่าพันธุ์มาจาก อดัม (Adam) กับ อีฟ (Eve) ที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นรวมถึงสัตว์และพืชพรรณต่างๆ สรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนแต่พระเจ้าเป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้นมาทั้งสิ้น ซึ่งชาว คริสต์ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าและมีอยู่เป็นจํานวนมากมายทั่วโลกก็ถูกสอนให้เชื่อเช่นนั้นมาโดยตลอดนับแต่โบราณ จะเป็นอย่างไรถ้าหากความเชื่อและความศรัทธาซึ่งมีมาหลายพันปีต้องถูกสั่นคลอนด้วยผลของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในโลกยุคปัจจุบันที่ทําให้ได้ความรู้ใหม่ๆซึ่งสามารถให้คําตอบอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือกว่าและน่าจะเป็นจริงได้มากกว่าคําสอนในคัมภีร์ ซึ่งเคยถูกบ่มเพาะให้เชื่ออย่างไม่ให้มีข้อโต้แย้งเหล่านั้น Continue reading Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 1