ลำดับเหตุการณ์ที่ตึก World trade center ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001

ลำดับเหตุการณ์ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001

เวลา 08.46 น. โนแรด สั่งให้เครื่องบินขับไล่เอฟ 15 (F15) 2 ลําซึ่งประจําอยู่ที่กองป้องกันภัยทางอากาศโอติส (Otis Air National Guard Base) ในแมสซาชูเซตต์ส ออกค้นหาเที่ยวบินที่ 11 และทําการสกัดเสีย แต่กว่าเครื่องบินจะขึ้นบินได้ก็ต้องเสียเวลาไปอีกนานหลายนาที ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก็สายเกินไปเสียแล้ว เนื่องจากเที่ยวบินที่ 11 ได้พุ่งเข้าชนอาคารด้านทิศเหนือ 1 ใน 2 ของอาคารเวิร์ลด เทรด เซ็นเตอร์ (World Trade Center) แล้ว

วามเร็วของเครื่องบินขณะพุ่งเข้าชนนั้นมีการคํานวณว่าอยู่ที่ประมาณ 270 ไมล์ (435 กิโลเมตร) ต่อชั่วโมง น้ำมันเชื้อเพลิงจํานวน 10,000 แกลลอนบนเครื่องบินมีอานุภาพทําให้เครื่องบินทั้งลํากลายเป็นลูกระเบิดขนาดใหญ่ไปในทันทีที่พุ่งชนตัวอาคาร จนทําให้ทั่วทั้งชั้นที่ถูกพุ่งชนเกิดเพลิงเผาไหม้ขึ้นอย่างรุนแรงลามเลียไปถึงชั้นอื่นๆในทันที Continue reading ลำดับเหตุการณ์ที่ตึก World trade center ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001