Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 2

ชาร์ลส์ ดาร์วิน มีชื่อเต็มๆคือ ชาร์ลส โรเบิร์ต ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) เกิดในปี ค.ศ. 1809 ที่ชรอปไชร์ (Shropshire) ประเทศอังกฤษ บิดามีอาชีพเป็นแพทย์ และยังเป็นนายทุนเงินกู้

ชาร์ลส์ ดาร์วิน มีชื่อเต็มๆคือ ชาร์ลส โรเบิร์ต ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) เกิดในปี ค.ศ. 1809 ที่ชรอปไชร์ (Shropshire) ประเทศอังกฤษ บิดามีอาชีพเป็นแพทย์ และยังเป็นนายทุนเงินกู้อีกด้วย ครอบครัวของเขาจึงมีฐานะมั่งคั่ง และด้วยการที่บิดาเป็นนายแพทย์นี้เอง จึงคาดหวังให้ ดาร์วินเดินในสายทางเดียวกัน เพราะมีความเชื่อว่าอาชีพแพทย์นี้เป็นอาชีพที่นําทั้งเกียรติและความมั่งคั่งมาให้แก่วงศ์ตระกูล แต่ ดาร์วิน กลับไม่ชอบในอาชีพของบิดาเลย เขาไม่ต้องการจะเป็นแพทย์ โดยสนใจจะเป็นนักพฤกษศาสตร์และนักกีฏวิทยามากกว่า Continue reading Charles Darwin นักชีววิทยาผู้ไขความเร้นลับของการกําเนิดชีวิตขึ้นบนโลก ตอนที่ 2